Kun mietit korujesi brändäämistä ja yleensäkin korujen suunnittelua, on tärkeää miettiä, millaisia ajatuksia ja mielikuvia toivot korujesi herättävän? Toisille suunnittelijoille on tärkeää luoda arvokkuutta henkiviä koruja, kun taas toiset toivovat luovansa hassuttelevia ja kantajalleen iloa tuovia koruja. Oma korusuunnittelufilosofia kannattaa kiteyttää yhteen lauseeseen, jossa kerrot potentiaalisille asiakkaille lyhyesti ja ytimekkäästi, mistä koruissasi on kyse.

Mikä on minun korujeni syvin olemus?
earrings-390377_960_720

Omassa korusuunnittelussani korostuu rakkaus luontoon. Pyrin luomaan koruja, joiden muotokieli henkii luontoa ja luonnonläheisyyttä. Käytän runsaasti muotoja, jotka ovat luonnosta tuttuja. Esimerkiksi kukat ja erilaiset kauniit lehdet ovat tuttuja komponentteja suunnittelemissani ja valmistamissani koruissa. Kiteytän oman korusuunnittelufilosofiani näin: “Koruni ovat rakkaudella tehtyjä ja kuvastavat suurta rakkauttani luontoon”.

Korut voivat kunnioittaa perinteitä

Korut voivat myös kunnioittaa perinteitä tai auttaa säilyttämään niitä. Koruja on muinoin käytetty moneen erilaiseen tarkoitukseen. Ne eivät ole olleet ainoastaan koristeita, vaan koruja on käytetty hyvinkin erilaisiin tarkoituksiin. Niihin on liittynyt monenlaisia uskomuksia ja voidaankin sanoa, että koruja on ollut olemassa lähes yhtä kauan kuin ihmisiä. Tämä kuvastaa sitä, kuinka jo varhaiset ihmiset ovat pyrkineet oman ympäristönsä koristamiseen.

Koruilla on pyritty esimerkiksi pahojen henkien torjumiseen. Toisaalta niiden on toivottu tuovan kantajalleen suojaa. Ne ovat saattaneet kertoa kantajansa asemasta tai hänen vauraudestaan. Koruilla on siis ollut runsaasti erilaisia käyttötarkoituksia. Kenties eräs tärkeimmistä korujen tehtävistä on ollut kertoa henkilön sitoutumisesta. Tämä käyttötarkoitus näkyy esimerkiksi vihkisormuksen käytössä – vihkisormus, jos mikä kertoo henkilön sitoutumisesta. Vielä nykyäänkin moni tarkistaa mahdollisen potentiaalisen partnerin ilmaannuttua näköpiiriin löytyykö häneltä sormusta vasemmasta nimettömästä.

Muinaiset ihmiset asettivat koruja myös hautoihin. Korut saattoivat olla vainajan yllä tai ne saatettiin asettaa hänen viereensä. Erityisesti egyptiläisistä haudoista on löytynyt runsaasti koruja. Korujen moninaiset käyttötarkoitukset niiden historian saatossa osoittavat kuinka merkittävinä ihmiset ovat pitäneet koruja – ja pitävät toki nykyäänkin. Tästä syystä korut voivatkin olla erityisen otollinen väylä perinteiden kunnioittamiseen. Muinaisia koruja voi hyvin käyttää myös oman suunnittelutyön pohjana ja itse asiassa monet suositut suunnittelijat toimivat juuri näin!